Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

 


Ders KoduDers AdıTeorik Uygulama AKTS
      
10100001Gönüllülük Çalışması124
20100002Dünya Mutfakları203
30100003Mutfakta Güncel Konular203
40100004Turizmde Güncel Konular203
50100005Özel İlgi Turizmi203
60100006Otel İşletmeciliği203
70100007Gıda ve Personel Hijyeni203
80100008Çocuk Psikolojisi203
90100009Uluslararası Sınavlar ve Türkiye’ninYeri203
100100010Eleştirel ve Analitik Düşünme203
110100011Eğitim Felsefesi203
120100012Yaratıcı Düşünme Becerileri203
130100013Özel Gereksinimli Çocukların Tanıtımı203
140100014Sosyal Psikoloji203
150100015Türkçe’nin Çağdaş Sorunları203
160100016Kitle İletişim ve Türkçe203
170100017Türk Kültür Tarihi203
180100018Milli Mücadelede Güney Cephesi203
190100019Bilim ve Araştırma Etiği203
200100020Çocuk Oyunları203
210100021Bilgi ve Zihin203
220100022Sınav Sistemlerinde Matematik Konuları203
230100023Cumhuriyet Dönemi eğitim Politikaları203
240100024Çevre Eğitiminde Güncel Araştırmalar203
250100025Matematik Tarihi203
260100026Gerçek Hayatta Matematik Uygulamaları203
270100027Teknoloji Bağımlılığı202
280100028Kadın ve Spor203
290100029Sporda Fair Play Eğitimi203
300100030Sosyoloji204
310100031Halkla İlişkiler204
320100032İstatistik-I204
330100033İstatistik204
340100034Mobil Programlama-I113
350100035Mobil Programlama-II113
360100036Alternatif Enerji Kaynakları202
370100037Radyasyon Güvenliği202
380100038Radyasyon Korunma202
390100039Araştırma Yöntem ve Teknikleri202
400100040Gıda Güvenliği202
410100041İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Alanlar202
420100042Kentleşme ve Çevre Sorunları202
430100043Ebru115
440100044Tezhip115
450100045Belge ve Sunum Hazırlama Teknikleri113
460100046Teknik Resim115
470100047Siber  Güvenlik  Temelleri202
480100048Girişimcilik115
490100049Kariyer Planlama ve Yönetimi205
500100050Sayısal Karar Verme 205
510100051Finansal Okur-Yazarlık205
520100052Küreselleşme ve Ekonomik Krizler205
530100053Dünya Ekonomisi 205
540100054Dijital Ekonomi 205
550100055Etik ve Ahlak205
560100056Halkla İlişkiler ve İletişim205
570100057Adli Kimya ve Uygulamaları203
580100058Ağ Teknolojileri ve Yönetimi112
590100059Sağlık Kurumları Yönetimi205
600100060Toplumsal Cinsiyet205
610100061Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları204
620100062Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma 204
630100063Çevre Sağlığı205
640100064Özel Embriyoloji205
650100065Beslenme ve Sağlık203
660100066Spor ve Beslenme202
670100067Toplu Beslenme Sistemleri203
680100068İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri202
690100069Tüketici Hukuku 203
700100070Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar202
710100071Uluslararası Finansman203
720100072İnsan Kaynakları Yönetimi203
730100073Toplam Kalite Yönetimi202
740100074Ticari Bilgi ve Belgeler112
750100075Envanter ve Bilanço203
760100076Günlük Hayatta Helal ve Haramlar204
770100077İslam İbadet İlmihali-I204
780100078İslam İbadet İlmihali-II204
790100079Hz. Muhammed’in Hayatı I204
800100080Hz. Muhammed’in Hayatı II204
810100081Osmanlı Türkçesi I204
820100082Osmanlı Türkçesi II204
830100083Kur’an’da Ana Temalar203
840100084Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I114
850100085Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II114
860100086Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi III114
870100087Kur’an Kültürü204
880100088Kur’an’ın Ana Konuları204
890100089Türk Tasavvuf  Edebiyatı203
900100090Tasavvuf   Ahlakı203
910100091İslam İnanç Esasları203
920100092İleri İngilizce I205
930100093İngilizce Yazma Becerileri205
940100094İngilizce Konuşma Becerileri205
950100095İleri İngilizce II205
960100096Araştırma Yöntem ve Teknikleri203
970100097Türk Yazı Sistemleri203
980100098Şiir Estetiği203
990100099Eğitim Sosyolojisi204
1000100100Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları205
1010100101Sosyal Problemler Sosyolojisi205
1020100102Felsefe203
1030100103Edebiyat Eserlerinde Felsefe Problemleri204
1040100104Köktürkler Tarihi203
1050100105Siyasi Düşünceler Tarihi203
1060100106Sağlıklı Beslenme203
1070100107Mikrobiyal Beslenme203
1080100108Gıda Güvenliği203
1090100109Matematik Kavramlarının Temelleri204
1100100110Matematiğin İktisada Uygulanması202
1110100111Matematik ve Sanat203
1120100112Aromatik Bitki Yetiştiriciliği203
1130100113Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik203
1140100114Hobi Meyve Yetiştiriciliği203
1150100115Hobi Sebze Yetiştiriciliği203
1160100116Şifalı Bitkiler203
1170100117Yenilebilen Yabani Bitkiler202
1180100118Osmanlı Devletinde Eğitim Reformu203
1190100119Sporla Yaşam Becerisi I113
1200100120Sporla Yaşam Becerisi II113
1210100121Koro113
1220100122Klasik Gitar (gitar şartı var)113
1230100123Etkin Okuma113
1240100124Etkin Dinleme113
1250100125Etkin Yazma113
1260100126Çağdaş Türk Romanı ve Hikayesi203
1270100127Güzel ve Etkili Konuşma203
1280100128Türk Mutfak Kültürü202
1290100129Yiyecek Tarihi202
1300100130Osmanlı Mutfağı203
1310100131Turizm Coğrafyası202
1320100132Turizm ve Çevre202
1330100133Yiyecek İçecek Servisi203
1340100134Anadolu Uygarlıkları202
1350100135Konuk İletişimi202
1360100136Tur Programları203
1370100137İnsan İlişkileri ve İletişim203
1380100138Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele203
1390100139Bilim Tarihi ve Felsefesi203
1400100140Özel Eğitim203
1410100141Duygusal ve Davranışsal Bozukluk203
1420100142Hat203
1430100143Temel Elektronik202
1440100144Temel Elektrik Bilgisi202
1450100145Şehir Planlama202
1460100146Coğrafi Bilgi Sistemleri I113
1470100147Güncel Ekonomik Sorunlar205
1480100148Toplumda Beslenme Sorunlarına Giriş204
1490100149Bağımlılık ve Korunma204
1500100150Türkiye Ekonomisi ve AB203
1510100151E-Ticaret112
1520100152Günlük Hayatta Helal ve Haramlar I204
1530100153Günlük Hayatta Helal ve Haramlar II204
1540100154Gıda Güvenliği203
1550100155Aromatik Bitki Yetiştiriciliği203
1560100156Özel Eğitime Giriş203
1570100157Duygusal ve Davranışsal Bozukluk203
1580100158Türk İşaret Dili203
1590100159Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim203
1600100160Erken Çocuklukta 21. Yüzyıl Becerileri203
1610100161Söylem Çözümlemesi203
1620100162Türk Kültürü203
1630100163Psikoloji ve Çağdaş Yaşam203
1640100164İş Sağlığı ve Güvenliği202
1650100165Trafik Güvenliği202
1660100166Yenilenebilir Enerji Kaynakları202
1670100167Uluslararası Politik Ekonomi205
1680100168Elektronik Ticaret205
1690100169Finansal Yönetim205
1700100170Para ve Banka205
1710100171Uluslararası Hukuk204
1720100172Laboratuvar Güvenliği204
1730100173Mikrobiyota ve Sağlık204
1740100174Sağlıklı Yaşam ve Beslenme204
1750100175Biyolojik Savaş Ajanları204
1760100176Obezite ve Beslenme203
1770100177Yaşam Boyu Beslenme203
1780100178Özel Durumlarda Beslenme203
1790100179Girişimcilik112
1800100180Kilis Ağzı202
1810100181Kent ve Sürdürülebilirlik203
1820100182Kent ve Göç203
1830100183Bitkilerle Sağlıklı Yaşam204
1840100184Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık203
1850100185Özel Gıdalar203
1860100186Gıda Katkı Maddeleri203
1870100187Ekmek ve Beslenmedeki Önemi203
1880100188Geleneksel Gıdalar203
1890100189Gıda ve Sağlık Biliminde Yenilikçi Yaklaşımlar204
1900100190Gıda ve Beslenme İlkeleri204
1910100191Türk Spor Tarihi203
1920100192Yaşlılarda Egzersiz203
1930100193Yaşam Boyu Spor203
1940100194Çocuklarda Egzersiz203
1950100195Kriminoloji204
1960100196Sağlıklı Yaşlanma204
1970100197Yönetim Ve Organizasyon204
1980100198Hasta Çocuk Ve Ailesine Yönelik Destek Çalışmaları204
1990100199Erken Müdahale Programları204
2000100200Egzersiz Ve Sağlıklı Yaşam114
2010100201Kadın Sağlıklığı Ve Fizyoterapi114
2020100202Sağlık Turizmi204
2030100203Bitki Biyoteknolojisi204
2040100204Çay Demleme Teknikleri114
2050100205Hat Sanatı203
2060100206Araştırma Yöntem ve Teknikleri202
2070100207Mesleki İngilizce202
2080100208Kampçılık ve Doğa 202
20901002093D Modelleme202
2100100210Doğal Afetler, Etkileri ve Önlemleri 1204
2110100211Doğal Afetler, Etkileri ve Önlemleri 2204
2120100212Akıllı Binalar203
2130100213Çalışma ve Toplum202
2140100214Arapça Konuşuyorum204
2150100215Arapça Okuyorum, Anlıyorum204
2160100216Kur’an Bana Ne Söyler?204
2170100217Rol Model Olarak Hz. Muhammed- I204
2180100218Ben Kimim? Neden Varım?204
2190100219İnancım Kimliğimdir204
2200100220Özgür Müyüm Ben?204
2210100221Anadolu İslam’ı/Anadolu İrfanı204
2220100222Halk İnanışları204
2230100223Sosyal Medya Ve Etik204
2240100224Diksiyon Ve Etkili Konuşma203
2250100225Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri203
2260100226Gençlik Katılımı203
2270100227Ön Yargı Ve Ayrımcılık  Psikolojisi203
2280100228Çocuk Gelişimi Ve Ebeveyn  Olmak203
2290100229Kariyer Seçeneklerini  Keşfetme203
2300100230Çocuk Ve Oyun203
2310100231Sosyokültürel Diyalektik Yöntem203
2320100232Günlük Yaşamda Kimya203
2330100233Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri Eğitimi203
2340100234Origami Ve Matematik203
2350100235Edebiyat Eserlerinde Felsefe  Problemleri203
2360100236İngilizce Konuşma Becerileri203
2370100237Çevre Sağlığı204
2380100238Sağlıklı Yaşam ve Beslenme203
2390100239Biyolojik Savaş Ajanları203
2400100240Toplumda Beslenme Sorunlarına Giriş203
2410100241İleri İngilizce I203
2420100242Girişimcilik204
2430100243Turizmde Güncel Konular202
2440100244Tüketici Hukuku202
2450100245Dünya Ekonomisi202
2460100246Kentleşme ve Sorunları202
2470100247Tezhip113
2480100248Ebru113
Son Güncelleme: 2022-12-22 13:23:29
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023